Студентський клуб «SKID Active» є об’єднанням активних, ініціативних та цілеспрямованих студентів та аспірантів. Основною метою створення та діяльності клубу є забезпечення самореалізації студентів у різних сферах суспільного життя.

Реалізація проектів студентів сприяє формуванню всебічно розвинутих, високоосвічених, соціально активних особистостей, здатних до самовдосконалення.

Місія «SKID Active» – це збільшення соціальної активності студентів, підвищення ініціативності та відповідальності за доручені справи.

Основними завданнями студентського клубу є:

· сприяння всебічному гармонійному розвитку студентів;

· ефективне використання творчого потенціалу студентів, самоствердження кожного як яскравої індивідуальності;

· залучення студентської молоді до активної громадської роботи, змістовного дозвілля та здорового способу життя;
 
·    формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 
·  розвиток організаторських якостей у студентів та вміння працювати у колективі;

 ·       згуртування в єдиний колектив учасників студентського клубу та співробітників кафедри;

·       набуття досвіду створення інноваційних проектів та їх реалізації;

·       формування та популяризація іміджу кафедри СКІД серед студентів та абітурієнтів;

·       розвиток навичок використання інформаційних та мультимедійних технологій серед студентів (відео та фотозйомка студентських подій, створення художніх фотографії, відеороликів і т.д.).

Учасники студентського клубу “SKID Active” ініціюють та проводять такі цікаві для студентства проекти, як:

 • Інтелектуальний турнір “Що? Де? Коли?”
 • Студентський журнал «SKID Digest» та «Свіжачок»
 • Книжкова акція «Bookcrossing»
 • Фото проекти (#скідселфі)
 • Студентський вертеп
 • Виставка захоплень
 • СКІД-таланти
 • Організація екскурсій та походів в театр/кіно;
 • «Спорт. Футбол» (студенти; викладачі)
 • Творчі вечори та мистецькі виставки
 • Волонтерські проекти (акція «Намалюй писанку»);
 • Благодійні акції («Святий Миколай для дітей учасників АТО»).

Це далеко не повний перелік заходів студентського клубу «SKID Active». Завдяки реалізації цих проектів студенти, професорсько-викладацький склад та гості кафедри СКІД мають змогу повною мірою відчути, яким є життя творчих та активних особистостей.

Керівник «SKID Active» є к.т.н, доцент Федушко С. С. Заступники керівника – к.т.н., доцент Сєров Ю.О. та старший викладач Думанський Н.О. Староста гуртка – студентка ІІ курсу магістратури Романовська І.

Робота гуртка здійснюється кожного понеділка та четверга у 524 ауд. IV н.к з 13.45 до 14:15 (велика перерва) у вільний від навчання час.

Запрошуємо до нашої сім'ї "SKID Active"!